Juniorträning 2017

 

GolfKul

Barn 5-8 år. Här börjar de minsta barnen sin golfkarriär. Vi leker golf vid 6 tillfällen med start 6 maj. Barnen får lära sig grunder och att ha roligt på golfbanan.

Avgift 600:-

 

Breddträning

Barn upp till 16 år. Vi tränar en gång i veckan, för de flesta grupperna på lördagar, med start i april fram till och med september med uppehåll under sommaren. Vi går igenom alla delar av spelet. Vi har uppstartsläger både på våren och efter sommaren. Vi avslutar även vår och höst med aktiviteter.

Avgift 1700:-

 

Small

Juniorer upp till 21 år. För de barn och ungdomar som vill lite mer med sin golf så tränar vi en gång i veckan större delen av året. Vi tar tag i hela spelet med start i januari fram till och med oktober. Det kommer även vara flera andra aktiviteter som våruppstart tillsammans med breddjuniorerna för de som är under 16. Som ett komplement till juniorträningen kommer Juniorkommittén att skapa aktiviteter som Chalmers junior tour, närspelsmärket, med mera.

Avgift 2700:- för barn födda -02 och tidigare och 2300:- för de som är äldre. *

 

Medium

Juniorer upp till 21 år. För de som vill ytterligare lite till. Träning en gång i veckan v4-14, träning två gånger i veckan v15-26, spel en gång i veckan v27-31, träning två gånger i veckan v32-36 och träning en gång i veckan v37-47.

Vi tränar två gånger i veckan under säsong för att få lite mer kontinuitet i träningen och mer utveckling. Träningen kommer att ha fler inslag av fysträning än i Small. Det kommer även vara flera andra aktiviteter som våruppstart tillsammans med breddjuniorerna för de som är under 16. Som ett komplement till juniorträningen kommer Juniorkommittén att skapa aktiviteter som Chalmers junior tour, närspelsmärket, med mera.

Avgift 3500:- för barn födda -02 och tidigare och 3000:- för de som är äldre. *

 

Elit, nästelit och utvecklingsgrupp

Utöver detta kommer vi ha elitträning, nästelit och en utvecklingsgrupp. I dessa grupper är det tränarna som väljer ut vilka som får vara med. Det kommer att vara upp till spelaren att tacka ja då det är förenat med vissa motprestationer som till exempel hög träningsnärvaro, tävlingsdeltagande med mera.

I elitgruppen är det klubbens bästa spelare som ska vara med och utvecklas tillsammans mot individuella mål. Då detta är en grupp som ofta jobbar och tävlar mycket så kommer det vara en träning i veckan, dvs Smallpaketet. 

I nästeliten är de troligen lite yngre än i elitgruppen då de inte kommit lika långt i sin golfutveckling. Vi ser att denna grupp består av framtida elitspelare så därför kommer vi ha träning två gånger i veckan från v. 4-47. Utav den anledningen kommer att kosta ytterligare 995:- utöver vanlig mediumavgift att vara med i nästeliten.

När det gäller utvecklingsgruppen så kommer den vara ytterligare lite yngre i gruppsammansättning. Det kommer att vara en dynamisk grupp, dvs. att vi plockar ut spelare som visat intresse, hög träningsnärvaro med fokuserad träning, mycket spel på banan och tävlingsdeltagande inför träning med någon veckas framförhållning. Man kan tillhöra vilken ordinarie träningsgrupp som helst, bredd, small, medium. Utvecklingsgruppens träningar är extraträningar för att ytterligare fördjupa sig i träningen och komma vidare med sin golf. Det kan vara 6 deltagare i gruppen första gången och 20 nästa om det är många som visar framfötterna. I så fall får vi naturligtvis dela upp gruppen för att få ut så bra träning som möjligt. Utvecklingsgruppen kommer kosta 500:- utöver den vanliga träningsavgiften.

 

Obs!

För att deltaga i träning krävs ett fullvärdigt medlemskap i Chalmers Golfklubb. Medlemsavgiften är EJ inkluderad i träningsavgifterna beskrivna ovan.

Detta är vår grundplanering men vi reserverar oss för ändringar. Vid sjukdom kan träningen komma att ställas in. Anmälan är bindande 24 timmar efter det att gruppindelningen är officiell och har meddelats till deltagarna.

* Anledningen till att äldre juniorer betalar mindre är att de betalare en betydligt högre medlemsavgift. 

Juniorkommittén kommer under året att göra flera roliga aktiviteter med till exempel Chalmers Junior Tour några söndagar under säsong, närspelsmärket och närspelsboken. 

 

Anmälan gör ni här!