Höstmöte

Datum: 16 november 2017
Plats: Klubbhuset
Tid: 19.00 (styrelsen finns på plats från 18.00 och svarar på frågor)

Du finner mer information i nedan bifogade dokument så som kallelse, utskick samt valberedningens förslag