Mål & Vision

Vision

Chalmers Golfklubb – en upplevelse att längta tillbaka till!

Verksamhetsidé

Vi erbjuder våra medlemar möjlighet att spela och träna golf så att de får en positiv upplevelse och en ökad livskvalitet.

Värdegrund

Chalmers Golfklubb vilar på en värdegrund där alla oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, vill och får vara med. Vi skall vara en attraktiv klubb med lokalt fokus där glädje, utveckling och professionella vilja genomsyrar det dagliga arbetet. För oss är det en självklarhet att vi verkar mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning och trakasserier såväl på som utanför idrottsarenan.

Värdeord Glädje

Vi finner glädje och gemenskap i klubben och känner oss stolta i att representera Chalmers GK. Glädje genomsyrar allt arbete och alla aktiviteter som bedrivs på klubben då vi tror att glädje även skapar viljan att fortsätta utvecklas. Med glädje menar vi också att vi vill överraska positivt, både när det gäller upplevelsen på klubben och upplevelsen på banan, att vi vill bidra till spelglädje, träningsglädje och till nya möten människor emellan.

Värdeord Attraktiv

Med attraktiv menar vi att Chalmers GK är en inkluderande klubb med en välkomnande atmosfär där alla känner gemenskap och tillhörighet. Detta återspeglas i bemötandet av varandra där vi är med och skapar länkar mellan olika generationer och kulturer. Chalmers GK är lyhörda för våra medlemmars, medarbetares, samarbetspartners och gästers behov och önskemål för att kunna erbjuda rätt tjänster, service och nivå på vår anläggning och bana.

Värdeord Utvecklande

Med utvecklande menar vi att Chalmers GK uppmuntrar till nytänkande inom hela organisationen genom att vi orienterar oss i omvärlden, samarbetar med varandra och vi tänker i andra banor för att hitta nya innovativa lösningar och metoder. Med utvecklande menar vi också att klubben ger möjligheten till alla att utveckla ett bättre golfspel genom bra träning och tävlingsmöjligheter samt genom bra tillgänglighet till bana och träningsområde.

Vårt erbjudande

Genom glädje, attraktivitet och utveckling skapar vi möjligheter för våra medlemmar, samarbetspartners och gäster att utifrån sina egna förutsättningar få en positiv golfupplevelse samt inspiration till att utveckla sitt golfspel, sin hälsa och sitt sociala umgänge.