Mål & Vision

VISIONER

Chalmers GK skall vara en familjeklubb

 • Med en välkomnande, omhändertagande och öppen atmosfär som genomsyrar hela verksamheten.
 • Med fokus på den breda idrottsliga verksamheten och ge alla oavsett spelstyrka ett golfspel som erbjuder naturupplevelser, utmaningar, och en god golfgemenskap
 • Vars golfbana har en layout och kvalitet i klass med de bästa i regionen.
 • Som erbjuder goda träningsmöjligheter och kvalificerad personal for allsidig golfutbildning.
 • Och en bra samarbetspartner för företagare i närområdet
 • Som lockar till återkommande greenfee-spel

SYFTET

Chalmers GK skall driva golfverksamhet så att alla medlemmars behov av trevligt golfspel av god kvalitet tillgodoses:

 • Med en komplett och väl sammanhållen golfanläggning.
 • Genom att erbjuda medlemmar förmåner som förbättrar spelstyrka och trivsel.
 • Genom att initiera samarbete och uppmuntra utbyte med andra klubbar.
 • Genom att ha en bred och balanserad tävlingsverksamhet.
 • Genom att driva en elitverksamhet, baserad på juniortillväxt, som ger klubben en idrottslig profil.

STRATEGIER

Chalmers GK skall satsa på att:

 • Utveckla en stark strategisk och operativ ledning, som kan driva och övervaka klubbens verksamhet
 • Värva fler medlemmar (med fokus på definierade målgrupper)
 • Främja medlemmars och gästers trivsel och tillgång till anläggningen
 • Driva en utveckling av banan i samklang med naturen
 • Ha en god kontakt med skola och näringsliv