Medlemsskap

Välj bland ett antal olika medlemsformer

På Höstmötet 2017 beslutades årsavgifter för 2018 enligt nedanstående tabell. Årsavgifterna består av Medlemsavgift i klubben och Spelavgift. Avgifterna faktureras i januari med 30 dagars betalningstid. Du har möjlighet att teckna avtal med MoreGolf om delbetalning på 6 eller 12 månader. Kontakta kansliet för mer information. Notera att vid sen inbetalning tillkommer 300kr.

Nya medlemmar som önskar medlemsform med spelrätt (och därmed lägre årsavgift) rekommenderas att i första hand söka på Blocket. Omkring årsskiftet brukar det finnas ett antal spelrätter till försäljning. Vi hjälper till att förmedla spelrätter och har även spelrätter till försäljning.

Vi säljer träningskort med fri tillgång till våra övningsområden och 1000  bollar på drivingrangen för 895:-. Detta är inkluderat i årsavgiften för alla medlemskategorier utom Greenfeemedlem och Passiv. Kortet kan även köpas av medlemmar i andra klubbar.

 

 Medlemsformer med spelrättsbevis

 Kategori Årsavgift 
 Fullvärdig seniormedlem 6 150 
 Vardagsmedlem 5 150 
 Familjespecial 3 550 
 Kupongmedlem - (2 ronder) 2 950 
 Greenfeemedlem A 1 650 
 Passiv medlem 950 

 

OBS! Byte av medlemskategori för medlemmar med spelrättsbevis måste ske skriftligt till klubben eller via mail till info@chgk.se innan 30/9

 

Medlemsformer utan krav på spelrättsbevis

 Kategori Årsavgift 
 Årsmedlem 7 350 
 Årsmedlem vardag 6 350 
 Teknologmedlem 1 991 
 Studerande (22-25) 3 150 
 Juniormedlem (18-21) 3 150 
 Juniormedlem (15-17) 1 991 
Juniormedlem (13-14) 700
 Knattar (-12) 600
 Provmedlem (nybörjare) 3 295 
 GF Kupongmedlem - (5 ronder) 3 950 
 Greenfeemedlem B 1 650 
 Dubbelmedlemskap 3 950 

 

Antalet spelrättsinnehavare är maximerat till 1000 stycken.

Städavgift 300:- tillkommer för de (15 år och äldre) som EJ deltagit vid arbetsdag under föregående år.
Familjerabatt: Minst en fullvärdig seniormedlem med barn 15-21 år, äldsta barnet betalar full avgift, andra barnet 50%, barn tre och fyra etc fri avgift (boende i samma hushåll). Rabatten ges ej för barn upp till 14 år då denna ålderskategori redan har reducerad avgift.