Golfspelaren i centrum - ny undersökning från SGF

GOLFSPELAREN I CENTRUM - NY MEDLEMSUNDERSÖKNING FRÅN SGF!

"Golfspelaren i Centrum" är ett system för bland annat medlemsundersökningar som idag används i ett antal länder, där Danska Golfförbundet har den största erfarenheten.

Klubbrådgivningen i Danmark har för SGF presenterat systemet och sina erfarenheter av detsamma och SGF ser nu fram mot att nyttja detta även i Sverige.

Det kommer att göras tre medlemsundersökningar per år. 1/3 av medlemmarna fick undersökningen redan i september 2016, medan resterande får i maj och juli 2017. Anledningarna till denna uppdelning beror på att svaren ofta ser olika ut beroende på vilken del av säsongen man svarar på frågorna. På detta sätt kan klubben också tydligare se hur svaren skiljer sig mellan de olika undersökningsperioderna. Det ger också en bättre möjlighet till relevant benchmarking med andra klubbar.

Den verkligt stora nyttan och nyheten med ”Golfspelaren i Centrum” är att alla klubbar även kan köra kontinuerliga medlemsunder-sökningar baserat på ett gemensamt frågeschema som kan kompletteras med lokala klubbspecifika frågor. I Danmark används denna tjänst av över 65 % av klubbarna.

SGF-s medlemsundersökning går ut till 1/3 av respektive klubbs medlemmar i slutet av maj.

Detta skapar ett underlag där SGF tillsammans med klubbarna ytterligare kan utveckla sitt arbetssätt. Dessutom kan SGF med klubbarnas stöd fortsatt utveckla frågeställningarna i Golfspelaren i Centrum så att de blir optimalt anpassade till den verksamhet vi bedriver i Sverige.

Medlemsundersökningen är tillsammans med "Players 1st" och är på helt frivillig basis, så du kan som medlem kan välja om du vill delta eller ej.

Kommentarer