Styrelse

Styrelsen kan nås via e-mailadress sty@chgk.se

Håkan Alexandersson

Ordförande

Vald för: 2017
E-mail  : ordforande@chgk.se

Björn Öhlin

Ledamot

Ekonomiansvarig
Vald för: 2016 - 2017

Lilian Berndtsson

Ledamot

Restaurang och Oldtimerskommittéen
Vald för: 2017 - 2018

Peter Wotz

Ledamot

Marknad
Vald för: 2016 - 2017

Jens Kultje

Ledamot

Bana
Vald för: 2016 - 2017

Magnus Jennefalk

Ledamot

Vald för: 2017 - 2018

Joakim Ström

Ledamot

Vald för: 2017 - 2018

Patrik Stark

Ledamot

Vald för: 2017 - 2018

Malin Wallhede

Suppleant

Vald för: 2017

Fredrik Karlsson

Suppleant

Vald för: 2017 

Daniel Eineving

Adjungerad

Teknologkommittéens ordförande
Vald av Teknologkommittéen