Marknadskommittén


Kommittén arbetar aktivt med långsiktigt och strategisk marknadsföring av CHGK.
Kommittén upprättar en markandsplan/arbetsrutin för försäljning av konferenser, shotgun och övriga företagstjänster.

Marknadskommittén består för närvarande av :

Joakim Odengård
Peter Wotz
Martin Lysholm