Älgjakt

Banan helt stängd vecka 42, 15-21 oktober, på grund av älgjakt.

Driving range är stängd 18 - 21 oktober.