Hyr Golfbil/Vagn

Vi har idag 4 golfbilar och ett 20 tal vagnar att hyra

Uthyrning av klubbor

Önskar du hyra klubbor, vänligen kontakta shopen för mer information på 031-91 84 30

Uthyrning av vagn

Från 2017 finns helt nya 3-hjuliga vagnar, som kan hyras i kansli/shop för 50 kr. Är det stängt finns det även inne i restaurangen.

Uthyrning av golfbil

Golfbil finns att hyra för dig som har giltigt B-körkort.

Golfbilshyra 18 hål för medlem/gäst med läkarintyg eller att du är 75 år och äldre, 200 kronor

Golfbilshyra 18 hål för medlem/gäst utan läkarintyg, 350 kr

 

Golfbil förbokas i receptionen på 031-91 84 30. Vi reserverar oss för eventuellt golfbilsförbud om banan exempelvis är för blöt.

Hyresvillkor för golfbilar

 

§ 1.             Villkor för att få hyra och framföra golfbil
Giltigt körkort för framförande av bil. Beträffande alkohol gäller samma regler som för bilkörning. Vidare krävs läkarintyg/tillstånd för golfbil eller uppenbar skada i enlighet med regelverk för Västra Götalands Län.
§ 2.              Fordonets brukande
Körning är endast tillåten på: fairway, semiruff och ruff, samt på transportvägar mellan golfhålen, dessutom inom klubbhusområdet och i anslutning till parkeringsområden.
§ 3.              Krav på framförande
Stor hänsyn och försiktighet skall iakttas vid framförandet och inga bromssladdar eller hastiga manövrar är tillåtna. Bilar får under inga omständigheter framföras på, eller tätt intill fore-green. Hänvisningsskyltar för bilar skall respekteras.
Stor hänsyn skall även tas till andra spelpartier på anläggningen.
§ 4.              Åtgärder vid skada eller fel
Hyresmannen ansvar för skador som uppkommit på bilen under hyresperioden och även skador som hyresmannen åsamkat anläggningen på grund av vårdslös körning. Hyresmannen är skyldig, att fortast möjligt anmäla fel eller skada på fordonet och uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyresmannen vilka åtgärder som skall vidtagas.
§ 5.              Uthyrarens ansvar vid driftstopp eller skada
Uthyraren ansvarar för att fordonet är i funktions- och kördugligt skick. Uppstår driftfel under hyresperioden pga fordonets kondition eller fel, är hyresmannen berättigad till ersättningsfordon eller återbetalning av erlagd hyra.
§ 6.              Begränsning av skada
Det åligger såväl hyresmannen som uthyraren att i möjligaste mån begränsa uppkommen skada.
§ 7.              Återlämnande
Efter avslutat spel ska bilen parkeras på därför avsedd plats, sättas på laddning samt tömmas av hyresmannen. Nycklar återlämnas till uthyraren eller på annan överenskommen plats.