Lokala regler

 

Lokala regler Chalmers GK 2018

 

Banmarkering Regelhänvisning Regel
Vit Out of bounds 27
Gul Vattenhinder 26
Röd Sidovattenhinder 26
Blå Mark under arbete (MUA) 25
Blå-vit MUA, spel förbjudet Bil I, sid 133
Orange Oflyttbart hindrande föremål 24
Grön topp Miljökänsligt område Bil I, sid 134-136
Vit sluten linje Mark under arbete (MUA) 25
Vit öppen linje Del av hindrnde föremål 24

 

Out of bounds (Regel 27)

När outgränsen avslutas med dubbla outpinnar visar pinnarnas enslinje banans fortsatta gräns.

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av sand, jord, grus eller sten.

Pluggad boll (Regel 25-2)

Lättnad utökad till hela spelfältet; sid 136-137 i Regler för Golfspel.

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

Stenar i bunkrar.

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2) med droppzon.

På hål 14 finns en droppzon, där droppning utan plikt får ske, (även om droppzonen är närmare hålet än där bollen ursprungligen låg) för oflyttbart hindrande föremål (dubbelvägen till vänster om green, som är ett enda oflyttbart hindrande föremål).  Anmärkning: Droppning i droppzon måste ske i enlighet med anmärkningen på sid 146-147 i Regler för golfspel.

Boll som oavsiktligt rubbas på green (Regel 18-2, 18-3 och 20-1)

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning.
Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras.

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t ex nivåskillnader, vindstyrka mm), bryter spelaren mot regel 14-3.

Plikt för brott mot Lokal Regel där inget annat anges:     
Matchspel: Förlust av hålet  
Slagspel: Två slag

 

Godkända av GGF regelkommitté 2018-06-28