Lokala regler

Tillfällig lokal regel from 22 april 2022

MUA (Grävarbeten som avser stamledning)

Fyllnadsmaterial (jord) till grävarbetet för stamledningen är mark under arbete (MUA). Lättnad får tas enligt Regel 16.1 med följande ändring

Störande inverkan föreligger inte om Fyllnadsmaterialet bara ger störande inverkan på spelarens stans. 

Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.

 

 

Lokala regler Chalmers GK 2022

Plikt för brott mot Lokal Regel (om inget annat sägs i den lokala regeln)
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)
 

Banmarkering Regelhänvisning Regel
Vit Out of bounds 18
Röd Rött pliktområde 17
Blå Onormalt banförhållande 16
Vit linje Onormalt banförhållande 16
Markering med grön topp Spelförbudszon 2

 

Out of bounds (Regel 18.2)

1. När outgränsen avslutas med dubbla outpinnar visar pinnarnas enslinje/syftlinje banans fortsatta gräns.

 
Pliktområden (Regel 17)

1. Det röda pliktområdet på hål 10, till höger om och bortanför green, som bara är definierat på en sida är oändligt.

2. Det röda pliktområdet på hål 12, högra sidan från tvärdiket till vägen, som bara är definierat på en sida är oändligt.


Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

a) Droppzoner

 1. Om en spelares boll är i eller på det onormala banförhållandet på hål 14 (dubbelvägen till vänster om green, som är ett enda oflyttbart tillverkat föremål),
  inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i detta onormala banförhållande, eller om detta onormala banförhållande
  inverkar fysiskt störande för spelarens område för avsedd stans eller område för avsedd sving, får spelaren ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1,
  eller som ett extra alternativ ta lättnad utan plikt genom att droppa en boll i droppzonen (definierad av fyra vita plattor ).
  Droppzonen är ett lättnadsområde enligt regel 14.3.


Onormala banförhållanden (Regel 16)

a) Mark under arbete (MUA)

 1. Skador i bunkrar, såsom gropar och fåror, förorsakade av rinnande vatten.
 2. Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av sand, jord, grus eller sten

Green (Regel 13)

Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:

 • spelaren
 • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
 • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort)

Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

Avbryta spelet (Regel 5.7)

Ett omedelbart avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd.
I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b.

Transportmedel (Regel 4.3)

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av Tävlingsledningen.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Allmän plikt för varje hål där överträdelsen görs. Vid överträdelse som görs mellan hål påförs plikten nästa hål.

 

Godkända av GGF regelkommitté 2022-04-08