Träning

På Chalmers GK erbjuds träning till alla!

Organiserad träning sker med barn från 5-21 år gamla.

Utöver den organiserade träningen arrangerar även klubbben träningsläger.