Chalmers GK och Corona ( Covid-19 )

Chalmers GK utformar sin verksamhet genom att ta del av information och följa rekommendationer, allmänna råd och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten (FHM)  samt Svenska Golfförbundets (SGF) riktlinjer för golfen.

Uppdatering 6 juli. Från och med 1 juli har Folkhälsomyndigheten genomfört vissa anpassningar av smittskyddsåtgärderna i sina nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra spridning av covid-19 (HSLF-FS 2020:12).

I den uppdaterade versionen har de specifika råden till idrotts- och kulturföreningar tagits bort. Detta innebär i korthet att:

✓ Råden till verksamheter ligger kvar, men de specifika allmänna råd som rör idrottsverksamhet ersätts av de allmänna råden kring att hålla avstånd, stanna hemma vid symptom och helst umgås utomhus och i mindre grupper.

✓ Rådet till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten och stämmor på distans tas bort. Föreningar bör fortsatt följa de allmänna råden till alla verksamheter.

I enlighet med dessa förändringar har SGF uppdaterat rekommendationer och riktlinjer för Golfsverige, se länkar nedan.

Det är viktigt att vi alla tar ett personligt ansvar när vi vistas på golfklubben. Det är det personliga ansvaret som är rådande om huruvida ett besök på klubben är lämpligt eller ej och detta kan inte hänskjutas till golfklubben.

Personligt ansvar

 • Stanna hemma när du är sjuk.
 • Var uppmärksam på symtom på covid-19.
 • Tvätta händerna ofta.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun.
 • Om inte tvål och vatten finns tillgängligt, använd handsprit.

Bokning, ankomstregistrering och betalning

 • Boka din starttid på nätet eller via telefon
 • Ankomstregistrera helst on-line. Kan bl a göras via Min Golf Bokning och On Tag
 • Anländ till klubben så nära inpå din starttid som möjligt, dock senast 20 min innan för ankomsregistrering

På banan

 • Använd digitalt scorekort. Om det inte är möjligt, använd eget scorekort och penna. Undvik att dela dessa med dina medspelare
 • Håll avstånd till dina medspelare
 • Låt flaggan vara kvar när du puttar
 • Ta upp bollen med handsk-handen
 • Inga handskakningar för att tacka för ronden 

Restaurang

 • Vänligen tvätta händerna innan du besöker restaurangen och när du lämnar den.
 • Betala helst med Swish eller kort
 • Undvik närkontakt med andra och respektera ett visst avstånd.
 • Undvik köbildning eller att du hindrar andra att ta sig fram.
 • Följ personalens anvisningar.

Länkar