Hjärtstartare

På Chalmers Golfklubb finns en hjärtstartare tillgänglig.


Hjärtstartaren finns uppsatt på väggen i anslutning till toaletterna.

Vid behov av hjärtstartare ring

-  receptionen 031 - 91 84 30   
-  restaurangen 031 - 91 94 31

för hjälp

Anställd personal är utbildad i att använda hjärtstartaren.