Medlemsskap

Välj bland ett antal olika medlemsformer

På Höstmötet 2022 beslutades årsavgifter för 2023 enligt nedanstående tabell. Årsavgifterna består av Medlemsavgift i klubben och Spelavgift. Avgifterna läggs upp på min golf från ca mitten december, där kan du gå in och betala din årsavgift samt skriva ut kvittounderlag för friskvård. Möjligheten att betala årsavgiften på min golf stängs ner kring första veckan i januari och därefter skickas fakturan ut via mejl med 30 dagars betalningstid. Du har möjlighet att teckna avtal med MoreGolf om delbetalning, mer information om delbetalning hittar du på golf.se, sök delbetalning eller moregolf. Notera att vid sen inbetalning kan avgift tillkomma

Instruktionsfilm för betalning på Min Golf

Nya medlemmar som önskar medlemsform med spelrätt (och därmed lägre årsavgift) rekommenderas att i första hand söka på Blocket. Vi hjälper till att förmedla spelrätter och har även spelrätter till försäljning.

Vi säljer träningskort med fri tillgång till våra övningsområden och 1000  bollar på drivingrangen för 1 295:-. Detta är inkluderat i årsavgiften för fullvärdiga medlemmar, vardagsmedlemmar, juniorer och nybörjare. Kortet kan även köpas av medlemmar i andra klubbar.

Autogiro via SITRA

Nu har du som fullvärdig eller vardagsmedlem möjlighet att få din årsavgift upplagd på autogiro via SITRA. Avgiften betalas kalenderårsvis. Det tillkommer en administrativ avgift på 25kr/dragning. Är du intresserad kontakta oss på info@chgk.se.

 

 Medlemsformer med spelrättsbevis

 Kategori Årsavgift 
 Fullvärdig seniormedlem 7 250 
 Vardagsmedlem 6 250 
 Familjespecial 4 350 
 Kupongmedlem - (2 ronder) 3 250 
 Greenfeemedlem A 1 750 
 Passiv medlem 1 100 

 

OBS! Byte av medlemskategori eller uppsägning för medlemmar med spelrättsbevis måste ske skriftligt till klubben eller via mail till info@chgk.se innan 30/9

 

Medlemsformer utan krav på spelrättsbevis

Kategori Årsavgift 
Årsmedlem 8 450 
Årsmedlem vardag 7 450 
Teknologmedlem  2 850 
Studerande (22-25) 3 650 
Juniormedlem (18-21) 3 650 
Juniormedlem (15-17) 2 850 
Juniormedlem (13-14) 1 600 
Knattar (-12) 1 200 
Nybörjare vuxna/barn 4 495/3 495 
År 2  5 550 
År 3 6 550 
GF Kupongmedlem - (5 ronder) 4 050 
Greenfeemedlem B 1 750 
Dubbelmedlem/årsgreenfee 6 000 

 

Antalet spelrättsinnehavare är maximerat till 1000 stycken.

Städavgift 300:- tillkommer för de (15 år och äldre) som EJ deltagit vid arbetsdag under föregående år.
Familjerabatt: Minst en fullvärdig seniormedlem med barn 15-21 år, äldsta barnet betalar full avgift, andra barnet 50%, barn tre och fyra etc fri avgift (boende i samma hushåll). Rabatten ges ej för barn upp till 14 år då denna ålderskategori redan har reducerad avgift. Barn i ålder 15-21 måste ha medlemskategori fullvärdig medlem för att familjerabatt skall gälla, reducerade medlemskategorier ingår ej.