Medlemsskap

Välj bland ett antal olika medlemsformer

På Höstmötet 2019 beslutades årsavgifter för 2020 enligt nedanstående tabell. Årsavgifterna består av Medlemsavgift i klubben och Spelavgift. Avgifterna faktureras i januari med 30 dagars betalningstid. Du har möjlighet att teckna avtal med MoreGolf om delbetalning på 6 eller 12 månader, mer information om delbetalning hittar du på golf.se, sök delbetalning eller moregolf. Notera att vid sen inbetalning kan avgift tillkomma

Nya medlemmar som önskar medlemsform med spelrätt (och därmed lägre årsavgift) rekommenderas att i första hand söka på Blocket. Vi hjälper till att förmedla spelrätter och har även spelrätter till försäljning.

Vi säljer träningskort med fri tillgång till våra övningsområden och 1000  bollar på drivingrangen för 895:-. Detta är inkluderat i årsavgiften för fullvärdiga medlemmar, vardagsmedlemmar, juniorer och nybörjare. Kortet kan även köpas av medlemmar i andra klubbar.

Autogiro via SITRA

Nu har du som fullvärdig eller vardagsmedlem möjlighet att få din årsavgift upplagd på autogiro via SITRA. Avgiften betalas kalenderårsvis. Det tillkommer en administrativ avgift på 25kr/dragning. Är du intresserad kontakta oss på info@chgk.se.

 

 Medlemsformer med spelrättsbevis

 Kategori Årsavgift 
 Fullvärdig seniormedlem 6 350 
 Vardagsmedlem 5 350 
 Familjespecial 3 650 
 Kupongmedlem - (2 ronder) 3 050 
 Greenfeemedlem A 1 750 
 Passiv medlem 1 050 

 

OBS! Byte av medlemskategori eller uppsägning för medlemmar med spelrättsbevis måste ske skriftligt till klubben eller via mail till info@chgk.se innan 30/9

 

Medlemsformer utan krav på spelrättsbevis

 Kategori Årsavgift 
 Årsmedlem 7 550 
 Årsmedlem vardag 6 550 
 Teknologmedlem FULLTECKNAD 2020 1 991 
 Studerande (22-25) 3 250 
 Juniormedlem (18-21) 3 250 
 Juniormedlem (15-17) 1 991 
Juniormedlem (13-14) 900 
 Knattar (-12) 800 
 Provmedlem (nybörjare) 3 395 
 Provmedlem år 2 FULLTECKNAD 2020 4 350 
 Provmedlem år 3 5 350 
 GF Kupongmedlem - (5 ronder) 4 050 
 Greenfeemedlem B 1 750 
 Dubbelmedlemskap 4 395 

 

Antalet spelrättsinnehavare är maximerat till 1000 stycken.

Städavgift 300:- tillkommer för de (15 år och äldre) som EJ deltagit vid arbetsdag under föregående år.
Familjerabatt: Minst en fullvärdig seniormedlem med barn 15-21 år, äldsta barnet betalar full avgift, andra barnet 50%, barn tre och fyra etc fri avgift (boende i samma hushåll). Rabatten ges ej för barn upp till 14 år då denna ålderskategori redan har reducerad avgift.