Ansökan medlemskap

Om sökande är under 18 år krävs även information om vårdnadshavare.
Golfid fylls i om vårdnadshavaren är medlem i någon klubb, annars anges personnummer ( 10 siffror )