Strategi 2019-2021

Chalmers Golfklubb

Chalmers Golfklubbs treårsstrategi 2019-2021 är beslutad och antagen vid styrelsen ordinarie möte 19 februari 2019.

Strategidokumentet beskriver strategi, mål och övergripande aktiviteter för de tre åren 2019-2021 inom områdena:

- Upplevelse och kultur
- Marknad, kommunikation och försäljning
- Finans
- Golf
- Bana

Strategidokumentet finner under medlemssidan på höst/årsmöteshandlingar eller Strategi 2019-2021

Har ni några frågor eller synpunkter når ni ordförande Fredrik Karlsson på ordforande@chgk.se

Kommentarer