Coronaviruset

BESLUT: Vecka 12 ställs all träningsverksamhet in pga den situation vi har med Coronaviruset. Jag tar försiktighetsprincipen för att hjälpas åt att hålla smittspridningens hastighet nere. Jag kommer inom kort komma med mer information hur vi ställer oss till Årsmötet den 25/3 samt Vårarbetsdagen den 29/3

Med anledning av frågor kring hur vi på Chalmers golfklubb agerar med anledning av Coronavirusets spridning vill vi komma med följande information.

Chalmers Golfklubb följer de riktlinjer som Folkhälsoinstitutet och Härryda Kommun löpande går ut med. Följ länkarna för att läsa mer

Folkhälsoinstitutet: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Härryda kommun: Härryda kommun följer information och rekommendationer från ansvariga myndigheter som Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap samt Sveriges Kommuner och Regioner när det gäller smitta som till exempel coronaviruset.

https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivkommunochpolitik/informationmedanledningavcoronaviruset.5.26ed5ddb1707b337a4d1dd1.html

Om du har frågor om coronaviruset ska du ringa informationsnumret 113 13. Det går att ringa informationsnumret dygnet runt.

Här kommer några tips för att förebygga smitta:

  • Undvika att röra vid ansiktet eller ögon undvik nära kontakt med sjuka människor.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma om du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, på arbetet, i skolan eller där du är nära andra.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Med vänliga hälsningar,

Carita

Kommentarer