Förmåner för fullvärdiga medlemmar och förändringar inför säsongen 2020

Inför 2020 kommer det ändras lite i vad som ingår i de olika medlemskapen som finns hos oss. Detta för att öka mervärden för våra fullbetalande medlemmar (fullvärdiga/vardagsmedlemmar). Punkt 1-7 nedan kommer endast att tilldelas till fullbetalande fullvärdiga medlemmar samt för vardagsmedlemmar som innehar en spelrätt i klubben.

1. 1000 st gratis rangebollar
2. Reducerad greenfee för medföljande gäst i samma boll
3. Reducerad greenfee vid spel på våra samarbetsklubbar
4. Förtur med rabatt på logokläder
5. Rabatt Custom-fitting vardagar fram till kl.15
6. Förtur kölista till bag-skåp
7. Förtur bokning mellan kl. 9-11 lördagar + söndagar fram till 1 vecka innan, därefter släpps tiderna för övriga

Nedan ser du vad våra olika medlemskategorier innefattar!

 

Våra olika medlemskategorier 2020

Fullvärdig seniormedlem (spelrättsinnehavare)

En seniormedlem har fullständiga rättigheter och skyldigheter enligt stadgar och bestämmelser. Fullvärdiga seniormedlemmar får:

1. 1000 st gratis rangebollar
2. Reducerad greenfee för medföljande gäst i samma boll
3. Reducerad greenfee vid spel på våra samarbetsklubbar
4. Förtur med rabatt på logokläder
5. Rabatt Custom-fitting vardagar fram till kl.15
6. Förtur kölista till bag-skåp
7. Förtur bokning mellan kl. 9-11 lördagar + söndagar fram till 1 vecka innan starttiden

Vardagsmedlem (spelrättsinnehavare)

Vardagsmedlemmar har fritt spel på vardagar – spel på övrig tid erläggs greenfee. Vardagsmedlemmar får:

1. 1000 st gratis rangebollar
2. Reducerad greenfee för medföljande gäst i samma boll
3. Reducerad greenfee vid spel på våra samarbetsklubbar
4. Förtur med rabatt på logokläder
5. Rabatt Custom-fitting vardagar fram till kl.15
6. Förtur kölista till bag-skåp
7. Förtur bokning mellan kl. 9-11 lördagar + söndagar fram till 1 vecka innan starttiden

Kupongmedlem 2 (spelrättsinnehavare)

För kupongmedlem 2 ingår det 2st ronder per år, utöver detta erläggs greenfee

Greenfeemedlem A (spelrättsinnehavare)

Du kan maximalt välja denna medlemsform i fyra år per sjuårsperiod. Vid spel erläggs greenfee

Familjespecial (för småbarnsföräldrar)

Chalmers GK är en utpräglad familjeklubb. Därför erbjuds föräldrar som är spelrättsinnehavare under småbarnsåren att spela mot reducerad årsavgift enligt följande:

1. Föräldrarna betalar tillsammans en årsavgift motsvarande en fullvärdig medlem och en årsavgift motsvarande en passiv medlem
2. Båda föräldrarna har tillgång till banan och övriga förmåner som motsvarande fullvärdig medlem har

 

OBS! Denna special gäller från barnets födelseår till och med det året som barnet fyller 6 år

Passiv medlem

Styrelsen kan bevilja passivt medlemskap efter särskild ansökan. Beviljas vid sjukdom som bedöms förhindra spel under huvuddelen av säsongen och skall styrkas av läkarintyg.

Därutöver finns möjlighet för spelrättsinnehavare att bli passiv medlem under ett kalenderår genom att hyra ut sin spelrätt till person, som betalar avgifterna

Teknologmedlem

Teknologsektionen består av 150 platser där studerande vid CTH erbjuds plats i klubben via en separat kö. Klubbens stadgar säger följande om teknologer: ”Med teknolog menas aktivt studerande på flerårig grundutbildning vid Chalmers tekniska högskola, och som inte avlagt examen vid ovan nämnda skola, dock högst ett år efter nominell studietakt eller senast sex år från första inskrivningsdatum.”

Studerandemedlem

Som studerandemedlem får du ett rabatterat fullvärdigt medlemskap i klubben, innehar ej samma förmåner som fullvärdiga medlemskapet

Juniormedlem

Som juniormedlem får du ett rabatterat fullvärdigt medlemskap i klubben, innehar ej samma förmåner som fullvärdiga medlemskapet

Årsmedlem

En årsmedlem har fullständiga rättigheter och skyldigheter enligt stadgar och bestämmelser. Årsmedlemmar får:

1. 1000 st gratis rangebollar
2. Reducerad greenfee för medföljande gäst i samma boll
3. Reducerad greenfee vid spel på våra samarbetsklubbar
4. Förtur med rabatt på logokläder
5. Rabatt Custom-fitting vardagar fram till kl.15
6. Förtur kölista till bag-skåp
7. Förtur bokning mellan kl. 9-11 lördagar + söndagar fram till 1 vecka innan starttiden

Årsmedlem vardag

En årsmedlem vardag har fullständiga rättigheter och skyldigheter enligt stadgar och bestämmelser. Vardagsmedlemmar har fritt spel på vardagar – spel på övrig tid erläggs greenfee.

Årsmedlemmar vardag får:

1. 1000 st gratis rangebollar
2. Reducerad greenfee för medföljande gäst i samma boll
3. Reducerad greenfee vid spel på våra samarbetsklubbar
4. Förtur med rabatt på logokläder
5. Rabatt Custom-fitting vardagar fram till kl.15
6. Förtur kölista till bag-skåp
7. Förtur bokning mellan kl. 9-11 lördagar + söndagar fram till 1 vecka innan starttiden

Kupongmedlem 5

För kupongmedlem 5 ingår det 5st ronder per år, utöver detta erläggs greenfee

Greenfeemedlem B

Som greenfeemedlem B erläggs greenfee vid spel

Dubbelmedlemskap

Du som är fullvärdig medlem i en annan golfklubb och har betalat medlemsavgift (minst 4000kr), kan få fullständiga rättigheter också hos oss. Du betalar en säsongsgreenfee men blir formellt inte medlem hos oss och får fritt spel alla dagar. Träningskort ingår.

 

 

Om man som medlem i Chalmers GK inte har deltagit på någon av städdagarna under 2019 kommer en städavgift att erläggas på kommande faktura. Denna avgift gäller för alla över 15 år (Dock ej för passiva medlemmar)  

Kommentarer