Framtiden i Chalmers Golfklubb

Det är roligt och spännande att engagera sig i klubbens framtid!

Vi söker medlemmar till styrelsen i Chalmers Gk som är intresserade att vara med och påverka hur klubben skall utvecklas och fungera i framtiden. Nya kandidater till styrelsen väljs på Höstmötet i november och tillträder vid årsskiftet. Klubben har under de senaste åren sjösatt ett antal spännande projekt som träningsstudion, koncept Avancez, uppfräschning av klubbhuset, ny tee på hål 1, förparkning av ett antal skogshål och mycket annat. Vi vill inte slå oss till ro med detta och känner att klubben ständigt behöver förnyas för att vara på topp för oss medlemmar.

Vi tror på att mångfald i engagemanget för klubben gör Chalmers till bättre och roligare golfklubb för alla medlemmar. Vi vill att fler yngre medlemmar och kvinnor träder fram och bidrar till utvecklingen av klubben.

Vill du veta mer om hur det är att vara med och påverka klubben eller känner någon annan som du tycker borde vara med så tveka inte att ta kontakt med någon i valberedningen. Du kan naturligtvis också prata med någon i den nuvarande styrelsen och du hittar alla uppgifter på medlemssidorna på vår webplats.

 

Valberedningen

Ola Nilsson, 0705-74 34 75, olanil99@gmail.com  

Lena Ingversen, 0725-09 88 29, lena@ingversen.se

Tomy Andersson, 0709-24 07 20, tomyand46@gmail.com

Lena Aronsson, 0734-378427, lena.aronsson@saabgroup.com

Mats Färnstrand, 0722-22 42 00, mats_farnstrand@hotmail.com

Kommentarer