Golf Plaisir Resetouren 2-manna-scramble 10/7

Tävlingen är en deltävling i en större tävlingsturné. Vinnande lag i varje deltävling går vidare till Sverigefinal. Minst en lagmedlem måste vara född 2004 el tidigare (måste ha fyllt 18 år på finalen). Lagmedlem som är född 2005 eller senare måste ha målsmans godkännande för att få delta i final.

Handicapgränsen är 54 och högsta handicap som får tillgodoräknas är 36,0.
damer röd tee, herrar gul tee

Spelformen är 2-manna Scramble med shotgunstart. 

Båda lagmedlemmar slår var sin boll från tee. Därefter väljer laget från vilket läge (från vilken boll) de vill fortsätta spela och markerar denna. Laget måste välja minst 7 slag från tee av varje lagmedlem. Lagmedlemmarna placerar därefter sina bollar, inom en klubblängd (dock inte närmare hålet) på spelfältet och inom ett scorekort på green, i valfri ordning och spelar sina slag. En klubblängd kan inte ta laget ur ett hinder men det går bra att flytta från exempelvis semiruff till fairway. Spelet fortsätter på samma sätt, dock får det ursprungliga läget i bunker återskapas genom att kratta. Ett hål är avslutat först när bägge spelarna haft möjlighet att håla ut och därmed förbättra lagets resultat. Lagmedlemmar får ge varandra råd. Vi tillåter även s.k tap-in. Respektive spelare måste välja 7 utslag var, 4 är valfria.

Handicapreducering och spelhandicap

1. Spelaren med den lägre spelhandicapen multiplicerar sin spelhandicap med 0,5.

2. Spelaren med den högre spelhandicapen multiplicerar sin spelhandicap med 0,2.

Anmälningsavgiften i varje deltävling är 580 kr per lag (290 kr/person).

Tävlingsgreenfee 500 kr/person

Vid återbud efter anmälningstiden utgång, utan godtagbart skäl, debiteras anmälningsavgift. Godtagbara skäl, se 8.3.5.1 i Spel- och tävlingshandboken.

Anmälan

Kontakt: tk@chgk.se

https://golfplaisir.se/resetouren/

 

Kommentarer

Fler artiklar