Hålpipluftning av banan

Vi skall hålpiplufta greenerna måndag - tisdag 21-22/9 Måndag luftas hål 10-18 Tisdag 1-9

De hål som inte luftas hålls öppna, vill man spela 18 hål denna dag måste man boka in sig på 2 starttider

Lufting brukar vi genomföra under älgveckan (vecka 42 eller 43) men då vi upplever att greenerna inte hinner växa igen ordentligt för att kunna leverera bästa resultat för kommande säsongsstart har vi valt att göra detta 2-3 veckor tidigare i år. Allt i syfte att öppna banan med så bra greener som möjligt

Vi luftar greenerna varje år, det som sker då är att man jag stor åverkan på greenerna och tar upp "korvar" med mull, dessa hål fylls sedan igen med dress sand, detta gör även att greenerna får bättre dränering.

Kommentarer

Fler artiklar