Kallelse Höstmöte 2020 & Höstmöteshandlingar

Härmed inbjuds du som medlem i Chalmers Golfklubb att närvara vid klubbens höstmöte den 25 november 2020, pga rådande omständigheter och nya direktiv kommer Höstmötet genomföras digitalt via Teams. 19.00 (styrelsen finns uppkopplad från 18.00 och svarar på frågor)

Tid: 25 november 2020 kl. 19.00

Plats: Digitalt via Teams, anmälan obligatorisk via min golf, inbjudningslänk kommer skickas ut till alla anmälda.

Vänligen se bifogad preliminär föredragningslista samt separata Höstmöteshandlingar 7 dagar innan mötet.

 

Kommentarer