Kallelse samt handlingar till extra årsmöte 27 juni

ChGK Styrelse kallar till Extra Årsmöte i klubbhuset 27/6 kl 19.00

I enighet med klubbens stadgar och I linje med medlemsbeslut från den 23/5 kallar Styrelsen härmed klubbens medlemmar till ett Extra Årsmöte.

På detta extra årsmöte kommer endast en fråga att avhandlas, vårt potentiella bostadsutvecklingsprojekt som tidigare presenterats vid ordinarie årsmöte och medlemsmöte. Avsiktsförklaringens innehåll kommer att presenteras, möjlighet till frågor och diskussion och därefter ska mötet fatta beslut om Styrelsen ska få mandat att teckna denna avsiktsförklaring. Då utvecklingsprojektet handlar om att nyttja klubbens resurser (mark) krävs enligt stadgarna ett Extra Årsmöte.

Preliminär Föredragningslista:

  1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
  2. Fråga om mötet har behörigen utlysts
  3. Fastställande av föredragningslista
  4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
  5. Val av två justeringsmän som jämte ordföranden skall justera protokollet
  6. Genomgång av avsiktsförklaringen
  7. Beslut om styreslen får mötets mandat att teckna avsiktsförklaringen
  8. Mötets avslutande

Möteshandlingar finns tillgängliga HÄR

Välkomna önskar Styrelsen!

Kommentarer