Kallelse till extra medlemsmöte onsdagen 18 maj

Kallelse till extra medlemsmöte onsdagen 18 maj klockan 19:00 i klubbhuset.
 
I enighet med beslut på klubbens årsmöte den 23/3 så kallar Styrelsen härmed till medlemsmöte kring potentiell bostadsutveckling vid klubbens infart.
 
Preliminär agenda:
  1. Upprop och fastställande av röstlängd
  2. Mötets utlysning
  3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  4. Val av justeringsmän
  5. Information från Styrelsen kring potentiell bostadsutveckling och klubbens ambitioner med projektet
  6. Diskussion och frågor
  7. Beslut huruvida mötet ger styrelsen i uppdrag att förbereda och kalla till extra årsmöte. Extra Årsmöte behövs enligt klubbens stadgar om medlemmar ska ge styrelsen mandat att ingå avtal kring nyttjande/omsättande av klubbens resurser (mark).
  8. Mötets avslutande

Möteshandlingar finns nu tillgängliga, klicka HÄR

Kommentarer

Fler artiklar