Medlemskap 2020 - FULLTECKNAT

EXEMPEL

Todo: Slutför text

Med undantag för fullvärdigt medlemskap samt vardagsmedlemskap med spelrätt tar nu klubben inte emot fler medlemmar. Detta på grund av ett stort antal nya medlemmar denna säsong. Vi upplever att vi inte längre har möjlighet att ta emot fler medlemmar utan att försämra upplevelsen för samtliga.

Kommentarer