Hjälp oss förbättra vår verksamhet

Ny medlemsundersökning på gång!

Players 1st är ett utmärkt verktyg för klubbens ledning att ta reda på vad ni medlemmar har för syn på bland annat bana, klubbliv, service, träning och restaurang. Resultatet av undersökningen ligger till stor del som grund för styrelse och klubblednings arbete med att göra rätt prioriteringar och sätta upp mål för klubbens framtid.  

Ditt svar är viktigt

Undersökningen går ut via mejl vid två tillfällen från och med denna säsong, till hälften av medlemmarna vid varje tillfälle. Första undersökningen för året skickas ut den 26 juni och den andra 28 augusti. Då utvecklingen av klubben och vår verksamhet bygger på vad ni medlemmar vill är det viktigt att du som medlem svarar. Ju fler svar, desto bättre beslutsunderlag. 

Då undersökningen skickas från Players 1st, kan det fastna i SPAM-filter. Har du inte fått något mail den 26 juni, titta i din ”skräppost” och se om mailet fastnat, annars kommer du med i den senare undersökningen den 28 augusti.

 

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Gott Nytt År 2019-12-30
Världshandicapsystemet 2019-12-06
Svensk Golf 2019-12-06
Träningsverksamheten 2020 2019-12-06
No-Show-avgift 2020 2019-11-14