Säker golf

Om du tänker: undrar om jag kan slå? Spela inte!

Som golfspelare ansvarar du för att din golfboll inte riskerar att träffa och skada någon. Här är råd och rutiner som leder till säker golf och bra samspel mellan alla som vistas på golfanläggningen.

Säker golf bidrar till att medlemmar och gäster kan känna sig trygga på området och får spela snabbt och säkert på en välskött golfbana. Dessutom får banpersonal en bra arbetsmiljö där deras arbete kan utföras på ett effektivt och säkert sätt.

När du möter banpersonal

  • Banpersonal har alltid företräde – på golfbanan, drivingrangen och eventuella träningsområden.

  • Invänta fritt spelfält eller klartecken från banpersonalen som tydligt sträcker upp en arm. Svara med likadant tecken innan du slår. 

  • Om du vill uppmärksamma banpersonal på att du vill slå, signalera med tydligt uppsträckt arm. Invänta likadant tecken till svar innan du slår. 

  • Provsvinga inte mot banpersonal medan du väntar. 

     

Mer info: https://golf.se/for-spelaren/regler--handicap/saker-golf/

Kommentarer