Tävlingsverksamhet 2021

Uppdatering 17 maj: Onsdag 12 maj kom regeringen med det glädjande beskedet att ett antal restriktioner lättas från och med den 1 juni. Det innebär bland annat att idrottstävlingar då kan starta inom vissa ramar. Läs mer hos FHM samt hos hos Riksidrottsförbundet.

Rekommendationer från och med 1 juni

SGF häver den starka avrådan för klubbar och distrikt att arrangera tävlingar och SGF:s verksamhet med förbundstävlingar och tävlingar ingående i SGF Golf Ranking kan starta (se status för årets förbundstävlingar). Detta gäller barn, ungdomar och vuxna under förutsättning att:

1. regionen där tävlingen spelas inte har skärpta råd och rekommendationer som förhindrar att tävlingen genomförs. Dessa råd kan komma sent och en tävling kan därför behöva ställas in med mycket kort varsel.
2. inga nya råd och rekommendationer kommer från RF, FHM eller regeringen som gör att tävlingsverksamheten inte kan starta 1 juni (t.ex. avrådan från resor mer än X timmar).
3. tävlingarna genomförs inom ramen för de tillfälliga kompletterande tävlingsvillkoren (uppdaterad version publiceras senare denna vecka och kommer att reglera inom vilka ramar en tävling ska genomföras praktiskt).

150-gräns gäller inte golfen

Golfens tävlingsverksamhet bedrivs på avgränsade ytor, vanligtvis med krav på att deltagarna är medlemmar i en golfklubb. Golfen träffas därför inte av vare sig 150-personersregeln eller regler för offentlig tillställning ellerallmän sammankomst. Golftävlingar kan alltså spelas med fulla startfält, men för säkerhets skull bör inte spelare utan klubbtillhörighet tillåtas att delta.

Läs hela artikeln gällande tävlingsverksamhet här

 

Tävlingskommittén informerar att:

1 juni startar Chalmers Eclectic. Tävlingen avslutas med Jubileumsfyrboll 28 augusti 

Att spela Eclectic innebär att man spelar ihop till sin ”drömrunda”. Du kan delta i Eclectic under alla 18-hålsrundor där du har en markör i bollen. Efter varje runda du spelat avgör du om du vill notera bruttoresultatet på något/några hål du gjort bra resultat på. Även om du gör ett bättre resultat på hålet vid ett senare tillfälle, så får du inte ändra det i eclectic-tävlingen. Du måste skicka in ditt resultat samma dag som du spelade rundan. Din markör skall signera. På Jubileums-fyrbollen 28/8 får du ändra hur många resultat du vill (även om du redan registrerat ett resultat på hålet tidigare).  

För att räkna ut resultatet på eclectic gör vi så här:
Spelarens spelhcp beräknas genom att man tar medelvärdet av spelarens exakta hcp när hen anmäler sig och aktuellt exakt hcp den 28/8. Genomsnittshandicapet ger via slopetabellen ett spelhcp som dras ifrån bruttoresultatet.

Herrar spelar från gul tee och damer från röd. Spelare med hcp högre än 36 spelar på hcp 36.  

Anmälningsavgiften 100:- betalas vid anmälan i MinGolf.  

Anmälningsavgiften måste vara betald innan man får registrera resultat. Detta kommer att kontrolleras av tävlingsledningen.  

Registrering av resultat görs genom att man fyller i ett webbaserat formulär. I formuläret skall ditt namn och golfId, datum, bruttoscore, samt markörens namn och golfId anges. 

Tävlingsledningen ansvarar för att resultatet kommer upp på den digitala resultattavlan som kommer att finnas på Chalmers webb. 

  • Du spelar med vem du vill och när du vill. 
  • Du registrerar ditt resultat på internet (Du behöver inte gå in i klubbhuset.) 
  • Du kan spela hur många golfrundor du vill, men du får bara registrera ett resultat på varje hål en gång (förutom 29/8 då du får ändra alla resultat du vill) 
  • Startavgift 100:- betalas vid anmälan 
  • Bara resultat gjorda på 18-hålsrundor får registreras. 

6 juni – Flaggtävling - "Spela så långt dina slag räcker och placera din flagga där". Den som ställt flaggan längst bort vinner.

13 juni - Herrgolf, deltävling 1

27 juni - Maratongolf med klassiskt format

19 juli - Semestertrippeln - 6 hål Fyrboll, 6 hål Greensome, 6 hål Foursome

20 juli - Irish Rumble - Variant på fyrboll med 3-mannalag.

21 juli – Grundarnas Cup - Fyrboll

22 juli - Race to Espana - 2-mannascramble slagspel

23 juli - Herrgolf, deltävling 2 

Kommentarer