Styrelse

Styrelsen kan nås via e-mailadress sty@chgk.se

Anders Wikström

Ledamot

Ordförande
Vald för: 2023

Fredrik Karlsson

Ledamot

Vice Ordförande
Vald för: 2023-2024

Anders Berghall

Ledamot

Ekonomiansvarig
Vald för: 2022-2023

Mats Ek

Ledamot

Sekreterare
Vald för:2022-2023

Annette Lökholm

Ledamot

Vald för: 2023-2024

Viktor Johansson

Ledamot

Vald för 2023-2024

Tommy Sulutvedt

Suppleant

Vald för: 2023

Lena Uhrlander

Suppleant

Vald för: 2023