Styrelse

Styrelsen kan nås via e-mailadress sty@chgk.seFredrik Löfgren

Ledamot

Ordförande
Vald för: 2020

Mirja Färnstrand

Ledamot

 

Vice ordförande & Kassör
Vald för: 2020-2021

Lilian Berndtsson

Ledamot

Jämställdhetskommittén
Vald för: 2019 - 2020

Jonas Stålhandske

Ledamot

Marknadskommittén
Vald för: 2019-2020

Lars Hedendahl

Ledamot

Banutvecklings- och Marknadskommittén
Vald för: 2019-2020

Ola Ljungkrona

Ledamot

Banutvecklingskommittén
Restauranggruppen
Vald för:2020-2021

Anders Berghall

Ledamot

Medlemskommittén
Vald för: 2020-2021

Mats Ek

Ledamot

Sekreterare
Vald för:2020-2021

Birgitta Taengh

Suppleant

Junior/Elitkommittén
Vald för: 2020

Tommy Sulutvedt

Suppleant

Medlemskommittén
Vald för: 2020

Emil Svensson

Adjungerad

Teknologkommittéens ordförande
Vald av Teknologkommittéen