Styrelse

Styrelsen kan nås via e-mailadress sty@chgk.se

Fredrik Karlsson

Ordförande

Vald för: 2019
E-mail  : ordforande@chgk.se

Lilian Berndtsson

Ledamot

Tf Ordförande/ Vice ordförande
Medlem- och Jämställdhetskommittén
Vald för: 2019 - 2020

Mirja Färnstrand

Ledamot

Kassör
Vald för: 2018 - 2019

Jonas Wodelius

Ledamot

Sekreterare
Medlemskommittén
Vald för:2019-2020

Fredrik Löfgren

Ledamot

Jämställdhetskommittén och kommunikation
Vald för: 2018 - 2019

Jonas Stålhandske

Ledamot

Marknadskommittén
Vald för: 2019-2020

Lars Hedendahl

Ledamot

Banutvecklings- och Marknadskommittén
Vald för: 2019-2020

Ola Ljungkrona

Suppleant

Banutvecklingskommittén
Vald för:2019

Emil Svensson

Adjungerad

Teknologkommittéens ordförande
Vald av Teknologkommittéen