Styrelse

Styrelsen kan nås via e-mailadress sty@chgk.se

Jaan Kivilo

Ordförande

Vald för: 2018
E-mail  : ordforande@chgk.se

Mirja Färnstrand

Ledamot

Vice ordförande
Vald för: 2018 - 2019

Fredrik Löfgren

Ledamot

Ekonomiansvarig
Vald för: 2018 - 2019

Lilian Berndtsson

Ledamot

Ansvarig för 50/50
Medlemskommittéen
Vald för: 2017 - 2018

Marie Jacobsson

Ledamot

Medlemskommittén
Vald för: 2018 - 2019

Patrik Stark

Ledamot

Strategiarbete
Vald för: 2017 - 2018

Fredrik Karlsson

Ledamot

Elit & Junior
Vald för: 2018 - 2019

Jonas Stålhandske

Ledamot

Marknad
Fyllnadsval: 2018

Malin Wallhede

Suppleant

Sekreterare
Vald för: 2018

Lars Hedendahl

Suppleant

Bana & Marknad
Vald för: 2018

Emil Svensson

Adjungerad

Teknologkommittéens ordförande
Vald av Teknologkommittéen