Styrelse

Styrelsen kan nås via e-mailadress sty@chgk.se

Anders Wikström

Ledamot

Ordförande
Vald för: 2022

Mirja Färnstrand

Ledamot

Vice ordförande & Kassör
Vald för: 2021-2022

Ola Ljungkrona

Ledamot

Vald för:2022-2023

Anders Berghall

Ledamot

Sekreterare
Vald för: 2022-2023

Mats Ek

Ledamot

Vald för:2022-2023

Tommy Sulutvedt

Suppleant

Vald för: 2022

Fredrik Karlsson

Suppleant

Vald för: 2022