Styrelse

Styrelsen kan nås via e-mailadress sty@chgk.seFredrik Löfgren

Ledamot

Ordförande
Vald för: 2021

Mirja Färnstrand

Ledamot

 

Vice ordförande & Kassör
Vald för: 2020-2021

Jonas Stålhandske

Ledamot

Marknadskommittén
Vald för: 2021-2022

Lars Hedendahl

Ledamot

Banutvecklings- och Marknadskommittén
Vald för: 2021-2022

Ola Ljungkrona

Ledamot

Banutvecklingskommittén
Restauranggruppen
Vald för:2020-2021

Anders Berghall

Ledamot

Medlemskommittén
Vald för: 2020-2021

Mats Ek

Ledamot

Sekreterare
Vald för:2020-2021

Astrid Mehlberg

Ledamot

Vald för: 2021-2022

Anders Wikström

Suppleant

Vald för: 2021

Tommy Sulutvedt

Suppleant

Medlemskommittén
Vald för: 2021

Emil Svensson

Adjungerad

Teknologkommittéens ordförande
Vald av Teknologkommittéen