Valberedning

2020 års valberedning

Namn

Telefon

Mail

Mats Färnstrand (Ordf.)

+46 722 22 42 00

mats_farnstrand@hotmail.com

Lena Aronsson

+46 734 37 84 27

lena.aronsson@saabgroup.com


Valberedningen har en av klubbens viktigaste uppgifter. Den svarar för personell och funktionell utveckling av klubben genom att vaksamt rekrytera nya styrelseledamöter.

Valberedningens arbetsuppgifter:

 • Göra upp en arbetsplan inför verksamhetsåret,
 • Följa upp verksamheten i styrelse och kommittéer,
 • Svara för att medlemmarnas syn på styrelsearbetet tas upp till behandling,
 • Diskutera med styrelsen om ändringar i styrelsens sammansättning,
 • Beakta att kön, ålder och erfarenhet blir representerade i styrelsen
 • Beakta att anknytningen till Chalmers Tekniska Högskola består
 • Informera sig om och diskutera med medlemmarna om olika kandidater för styrelseuppgifter och därvid beakta att önskvärda personer har kunskap, tid och intresse för uppdraget,
 • Redogöra för styrelse och medlemmar vilka förändringar /nomineringar som kommer att föreslås,
 • Vid behov föreslå styrelsen att föreslagen kandidat erhåller utbildning för uppgiften,
 • Före höstmötet på stadgad tid lämna skriftligt förslag på nomineringar som skall föreläggas medlemmarna på höstmötet,
 • Vid höstmötet föredra valberedningens förslag samt att
 • Efter höstmötet analysera eget nomineringsarbete.

Ni når klubbens valberedning via valberedning@chgk.se