Anläggningskommittén

Anläggningskommittén arbetar för att utveckla vår fina bana i samarbete med banpersonal och styrelse genom att bidra med genomförande av olika förbättringsaktiviteter.
Vi tar gärna emot förslag från såväl medlemmar som gäster på hur banan kan utvecklas.

Anläggningskommittén  består av:

Michael Nordqvist
Peter Larsson
Per-Anders Hofgren, kontakt hålvärdar
Lennart Holmgren
Jens Kultje
Mikael Dahlström
Inge Johansson

Förslag och frågor når lättast fram via ak@chgk.se men det går också bra att kontakta någon av oss i kommittén.