Aktiviteter

Vi får till AK en hel del förslag från medlemmar och greenfee-spelare om förbättringar man gärna vill se på banan.

Inkomna förslag behandlas i ett första led på AK´s egna möten.
Förslagen slussas sedan vidare till Banutvecklingskommittén (BU).
Punkterna diskuteras ca 1 gång i månaden i BU.
Förslag vi önskar genomförda budgetbehandlas sedan i vanlig ordning.

Arbetsuppgifter i AK:s aktivitetsplan utförs huvudsakligen på ideell basis.

Under vintern har AK tillsammans med flera av våra hålvärdar varit igång med olika aktiviteter.