Hålvärdar


Om du vill känna en fin gemenskap och samtidigt göra en insats för vår bana så är ett hålvärdskap kanske något för dig.

Som hålvärd tilldelas du ett hål som du ägnar lite extra uppmärksamhet åt.

Du

- kommer med förslag hur hålet kan utvecklas och göras finare
- känner lite extra för ditt hål vad gäller ordning och reda som att tex plocka upp skräp och avslagna peggar
- vid behov , torkar av tee-skylten
- kantskär två gånger per år runt avståndsstenat (gul, blå, röd)  
- fyller i slagmärken på tee på de hål där det finns sandbytta
- krattar okrattade bunkrar eller meddelar banpersonal/kansli vid skador
- gärna lagar några extra nedslagmärken på green
-om möjligt deltar vid arbetskvällar (4 gånger under maj-september med samling kl 18.00)
- är behjälplig som arbetsledare på våra vår- och höstarbetsdagar.

Om du vill komma med i gänget så kontaktar du Per-Anders Hofgren via p.a.hofgren@gmail.com

 

Våra hålvärdar

 

Hål Hålvärd Hål Hålvärd
1 Bo Möllerstrand 10 Hans och Britt-Marie Setterstig
2 Lennart Holmgren 11 Inger Arping, P-O Carlsson
3 Pär Eriksson 12 Pertti Palmroth, Renée Thungren
4 Göte Elmgren, Lars Forsberg 13 Ingalill Gunnarsson
5 Anders Brandén, Elisabeth Carlsson 14 Kent Klarenius, Gunilla Svensson
6 John Källberg, Åke Geterud 15 Ulla Rosén, Barbro Nordwall
7 Steve Aldäng 16 Rolf Ekblad, Per Jacobsson
8 Monica Carlén 17 Carina Lindh, Barbara Gunström
9 Björn Öhlin 18 Björn och Gunilla Petrén
    19