Banutvecklingskommittén

Banutvecklingskommitténs uppdrag är att ta fram idéer, och genomföra dessa, med syftet att utnyttja banan bättre.
Målet är att alla golfare skall erbjudas möjlighet att spela på sina villkor.
Att uppleva banans utmaningar och hinder oavsett vilken spelstandard man har.

Tidsperspektivet ligger på lång och halvlång sikt, 3 – 5 år

Banutvecklingskommittén består för närvarande av:

Jens Kultje  
Mattias Lundgren Banchef
Michael Nordqvist  
Martin Lysholm Head Pro
Fredrik Karlsson  
Viktor Johansson  
Johan Henriksson Banarkitekt
Maria Benjegård  
Carita Moretti Klubbchef
Irma Roos