Banutvecklingskommittén


Banutvecklingskommitténs uppdrag är att ta fram idéer, och genomföra dessa, med syftet att utnyttja banan bättre.
Målet är att alla golfare skall erbjudas möjlighet att spela på sina villkor.
Att uppleva banans utmaningar och hinder oavsett vilken spelstandard man har.

Tidsperspektivet ligger på lång och halvlång sikt, 3 – 5 år

Banutvecklingskommittén består för närvarande av:

Jens Kultje , ordförande
Carl Folin
Irma Roos
Johan Henriksson
Martin Lysholm
Mattias Lundgren
Carita Moretto
Ola Ljungkrona