Oldtimers


Oldtimers aktiverar klubbens 60+ damer och herrar genom spel och andra arrangemang,
med målsättningen att öka samvaron och utbytet av medlemsskapet i klubben.

För klubben är detta också en delaktivitet för att behålla befintliga och attrahera nya medlemmar.

Oldtimers spelar under säsongen på måndagsmorgnar.
Klubbutbyte sker med ett par andra klubbar i regionen, för närvarande Sjögärde GK och Öijareds GK

Är du en sextioplussare så är du välkommen att vara med i Oldtimers.
Läs mer om hur du kommer med i Oldtimers.

Kontakt via ok@chgk.se

Verksamhetsberättelse 2018