Ledamöter

Styrelse och funktionärer 2022 för Oldtimers.

 

Ordförande: Lennart Holmgren
Sekreterare: Bo Möllerstrand
Kassör: Sigvard Karlsson
Styrelseledamot: Anders Åkerman

Spelkommitté måndagar

Hans Syversen
Anders Åkerman

Tävlingsledare måndagsspel

A Carl Follin 0735-712331
  Anders Brandén 0707-675035
B Inger Arping 0708-487422
  Bengt Anders Nordwall 0704-063343
C Lennart Holmgren 0706-233284
  Ingalill Gunnarsson 0702-709533
D Björn Öhlin 0709-885586
  Weine Samuelsson 0733-380677

Matchspel

Kurt Steffner

Utflykts- och festkommitté

Vakant

Klubbutbyte

Anders Brandén
Weine Samuelsson

60 par 60

Hans Syversen
Anders Åkerman

Valberedning

Carl Follin
Ingalill Gunnarsson