Ledamöter

Styrelse och funktionärer 2019 för Oldtimers.

 

Ordförande: Lennart Holmgren
Sekreterare: Bo Möllerstrand
Kassör: Sigvard Karlsson
Styrelseledamot: Anders Åkerman

Spelkommitté måndagar

Hans Syversen
Anders Åkerman
Bengt-Anders Nordwall

Tävlingsledare måndagsspel

A Carl Follin 0735-712331
  Anders Brandén 0707-675035
B Bibbi Broberg 0707-737985
  Bengt Anders Nordwall 0704-063343
C Lennart Holmgren 0706-233284
  Ingalill Gunnarsson 0702-709533
D Gunnar Häggström 0708-326220
  Anders Åkerman 0707-468923

Matchspel

Kurt Steffner

Utflykts- och festkommittéKlubbutbyte

Anders Brandén
Weine Samuelsson

60 par 60

Hans Syversen
Anders Åkerman