Resultatrapportering

På grund av de restriktioner som Folkhälsomyndigheten och Svenska Golfförbunder har utfärdat kommer inga scorekort att skrivas ut inför tävlingarna.
Ej heller kommer det att finnas någon i klubbhuset som tar emot resultat.

Registrering av scorer under rundan skall ske på något av följande sätt

Registrering via mobilappen OnTag. 

En spelare  registrerar in resultat per hål för samtliga spelare i bollen i OnTag
Övriga spelare noterar sitt eget resultat och efter rundan stämmer man av resultatet.
I och med avslutad runda finns resultaten automatiskt inrapporterade i GIT.

Mobilappen OnTag finns för nedladdning till mobilen på OnTags hemsida.
En beskrivning om hur man använder OnTag finns i dokumentet Lathund OnTag Tävling

Om ni kan tänka er att använda OnTag för registrering så anger ni detta i samband med er anmälan under kommentarfältet.

- "Manuell" inrapportering av resultat.

En spelare ansvarar för registrering av resultat per hål för samtliga spelare i bollen
Övriga spelare noterar sitt eget resultat och efter rundan stämmer man av resultatet.
Inrapportering av resultat kan ske via mail till anders.akerman@me.com eller via telefon till Anders Åkerman.
OBS! Bruttoscore per hål skall redovisas
 

Resultaten skall vara inrapporterade senast kl 19:00 på speldagen.

Vi hoppas att vi kan lösa resultatrapporteringen på det här sättet och på så vis minimera riskerna för spridning av corona-viruset