Regel & Handicapkommittén

 

Regel & Handicapkommittén  hanterar frågor kring regler och handicap inom klubben.

RHK ansvarar även för att banans markeringar är utförda i enlighet med de bestämmelser som finns.

RHK utformar våra lokala regler samt ser till att dessa uppdateras årligen för överrensstämmelse med SGF´s rekomendationer och nyheter.

RHK behandlar även frågor om justering av handicap. För de allra flesta som registerar sina ronder sker justering automatiskt i systemet baserat på de 20 senaste ronderna.

 

RHK svarar gärna på frågor angående regler och handicap. Ställ frågor genom att klicka på bilden till höger !

 

Kommittén består för närvarande av

Jan Brännström, ordförande, förbundsdomare 
John Källberg, distriktsdomare