Regel & Handicapkommittén

 

Regel & Handicapkommittén  hanterar frågor kring regler och handicap inom klubben.

RHK ansvarar även för att banans markeringar är utförda i enlighet med de bestämmelser som finns.

RHK utformar våra lokala regler samt ser till att dessa uppdateras årligen för överrensstämmelse med SGF´s rekomendationer och nyheter.

RHK justerar även spelarnas handikapp vid den årliga revisionen utifrån de resultat som har uppnåtts under säsongen.

 

RHK svarar gärna på frågor angående regler och handicap. Ställ frågor genom att klicka på bilden till höger !