Trädgårdskommittén

Vår ambition är att bidra till en välkomnande, trivsam atmosfär och positiv upplevelse, både för medlemmar och gäster, genom att sköta rabatter och blomlådor i klubbhusområdet.

Trädgårdskommittén träffas 5-6 gånger om året och består av:

Inger Arping
Gunnel Geterud 
Barbara Gunström 
Anna-Karin Johansson
Elisabeth Carlsson
Pia Nisslert
Lena Öhlin

Du kommer enklast i kontakt med oss genom tradgard@chgk.se, men det går även bra att kontakta vem som helst av oss i gruppen. 

Vi välkomnar gärna fler att komma med i vår grupp. Tveka inte att kontakta oss.