Projekt 70 m in

Ett av klubbens fokusområden under 2021 är Projekt 70m in

Det främsta syftet med Projekt 70m in är att skapa en större spelupplevelse - en ”wow”-känsla.
Detta innebär spännande greenytor med onduleringar, förnyade greenområden, bunkrar, foregreens med mera.
Fokus läggs också på att anpassa banan mer för olika kategorier av spelare.

Ett annat syfte är att banan är i behov av underhåll och renovering. Inga större underhållsåtgärder har gjorts på 30 år.

Statusrapporter samt Frågor och Svar finns att läsa i dokumentlistan nedan.
Frågor och Svar finns i Februari månads statusrapport