Projekt 70 m in

Bakgrund

Ett av klubbens fokusområden från 2021 är Projekt 70m in. Det främsta syftet med Projekt 70m in är att skapa en större spelupplevelse - en ”wow”-känsla. Detta innebär spännande greenytor med onduleringar, förnyade greenområden, bunkrar, foregreens och annat som höjer intryck och upplevelse. Fokus läggs också på att anpassa banan mer för olika kategorier av spelare.

Ett annat syfte är att banan är i behov av underhåll och renovering. Många underhållsåtgärder har gjorts de senaste 30 åren och många har gett väldigt bra resultat. Vissa saker som kräver större åtgärder och mer djupgående arbete har inte gjorts och efter drygt 30 års nyttjande har både intensivt spel och jordens naturliga förändringar över tid gjort att det krävs större samlade åtgärder för att utveckla banan mot framtiden.

I början av 2022 beslutade klubbens medlemmar att genomföra projektet ”70m och in” baserat på styrelsens förslag. Detta efter en nyttig och nödvändig förankringsprocess. Klubben har hållit ett startmöte för projektet med hela projektgruppen bestående av banarkitekterna, klubbchef, greenkeeper och en grupp medlemmar med lämplig kompetens som velat engagera sig i projektet.

Status Oktober 2022

Projektet 70 m och in är fortfarande av högsta prioritet för klubben och dess innehåll är något som vår bana kommer att tjäna på och bidra till att skapa ”En upplevelse att längta tillbaka till”. Men till följd av det rådande världsläget med hög inflation som påverkar priser för material, höga energipriser som fördyrar både transporter och arbete samt även kraftigt höjda räntor, så har styrelsen för att minimera de ekonomiska riskerna beslutat att skjuta på byggstarten av projektet. Detta innebär att vi inte planerar för start av ombyggnad och renovering under 2023 utan tidigast hösten 2024. Det pågår ständigt förbättringar och renoveringar på banan och vi säkerställer att det som ändå genomförs under det närmaste året ligger i linje med planerna för 70m och följer banans utvecklingsplan. Det finns också många aktiviteter som på andra sätt bidrar till en förbättrad spelupplevelse och kanske även en längre säsong. Bland annat ett omfattande hålpipning- och dressningsprogram för våra spelytor och fortsatt förparkning och trädavverkning för ljus och vind som hjälper banan att må bra.

Sett ur ett golfspelsperspektiv kan vi alltså räkna med att under säsongen 2023 kommer vi att ha en fullt öppen 18-hålsbana med sommargreener så länge som vädret så tillåter. Budgeten som kommer att presenteras på höstmötet för 2023 är baserad på att vi inte påbörjar arbetet eller har några specifika kostnader för projektet.

Styrelsen

Statusrapporter samt Frågor och Svar finns att läsa i dokumentlistan nedan.