Projekt 70 m in

Ett av klubbens fokusområden under 2021 är Projekt 70m in

Det främsta syftet med Projekt 70m in är att skapa en större spelupplevelse - en ”wow”-känsla.
Detta innebär spännande greenytor med onduleringar, förnyade greenområden, bunkrar, foregreens med mera.
Fokus läggs också på att anpassa banan mer för olika kategorier av spelare.

Ett annat syfte är att banan är i behov av underhåll och renovering. Inga större underhållsåtgärder har gjorts på 30 år.

Statusrapporter samt Frågor och Svar finns att läsa i dokumentlistan nedan.
Frågor och Svar finns i Februari månads statusrapport

Statusuppdatering september 

Arbetet med att ta fram underlag inför medlemsmöte och höstmöte fortskrider. Mer heltäckande information och underlag inför dessa möten kommer inom kort.

Inom kort anordnar vi en banvandring där projektet kommer att visas på plats vad som är tänkt att ske på de olika hålen. Vi uppmanar alla intresserade som bättre vill förstå projektet att följa med på denna vandring. Håll utkik för dag och tid som vi lägger ut så snart vi kunnat fastställa detta

Vi har fått frågan om hur projektet påverkar spelbarhet och ekonomi inför nästa säsong och vill tydliggöra följande:

Om projektet beslutas av våra medlemmar så betyder det:

  • Vår ordinarie 18-hålsbana är fullt öppen fram till mitten av september 2022, därefter spelar vi en 18 hålsbana med 9 sommargreener och 9 vintergreener fram till banans stängning för hösten.
  • Projektet har ingen påverkan på medlemsavgifter eller spelavgifter
  • Projektet har ingen påverkan när det gäller antal tillgängliga spelrätter i klubben