Projekt 70 m in

Ett av klubbens fokusområden under 2021 är Projekt 70m in

Det främsta syftet med Projekt 70m in är att skapa en större spelupplevelse - en ”wow”-känsla.
Detta innebär spännande greenytor med onduleringar, förnyade greenområden, bunkrar, foregreens med mera.
Fokus läggs också på att anpassa banan mer för olika kategorier av spelare.

Ett annat syfte är att banan är i behov av underhåll och renovering. Inga större underhållsåtgärder har gjorts på 30 år.

Statusrapporter samt Frågor och Svar finns att läsa i dokumentlistan nedan.
Frågor och Svar finns i Februari månads statusrapport

Status Januari 2022

Så fick vi till slut, efter en nyttig och nödvändig förankringsprocess, ett tydligt mandat av medlemmarna att sätta igång med renoveringen av vår bana – projekt 70m in. Vi har hållit ett startmöte för projektet med hela projektgruppen bestående av banarkitekterna, klubbchef, greenkeeper och en grupp medlemmar med lämplig kompetens som velat engagera sig i projektet. Kul att se en sådan uppslutning!

Nuläget

Vi gick igenom projektet i stort avseende skissförslag, tider, budget och kalkyl samt resonerade kring entreprenadtyp och ersättningsform. Vilka bygghandlingar som skall tas fram och när de måste vara klara diskuterades samt hur granskning skall ske. Byggnadsordningen övervägdes igen och vi kom fram till att mycket talar för att vi börjar med hål 10-18. Produktionstidplan, resursbehov och logistik studerades övergripande och vissa farhågor lyftes kring säkerhetsfrågan vid spel mot vintergreener i närheten av arbetande maskiner och personal. Projektorganisationen med mandat och mötesstruktur lades fast och avslutningsvis fördelades arbetsuppgifter avseende projektering, markägare och myndigheter bland annat.