Chalmers Golfrestaurang

Medvetet

Att vara medvetna om vad som sker runt omkring oss är mer aktuellt än på oerhört länge & framtiden är det vi försöker göra bättre idag.

Covid 19 - Vi är medvetna och vi ligger i framkant på restriktioner för att undvika vara delaktiga i att Covid sprids

Klimatet – Vi är medvetna om vårt ansvar och vår ambition är att försöka vara så nära det bara går i nollpåverkan.

Lokalt –  Vi är medvetna om det viktiga i att stödja lokala företag så därför kommer vi att ha våra lokala företag i möjligaste mån som första val.

Rättvisa – Vi är medvetna om att så mycket som möjligt försöka att endast förse Er med råvaror som är producerade under rätt förutsättning för de medmänniskor som är inblandade i produktion samt distribution av de varor som presenteras på

Allas vår familjära Chalmers Golf restaurang.