Priser Rangekort

 

Påfyllnad av rangebollar sker i kansli/shop  

Nya priser för i år! 

500kr - Fullvärdiga senior medlemmar, Årsmedlemmar, Vardagsmedlemmar och Juniorer 

600kr - Partners, Provmedlem, År 2, År 3, Studerande, Teknologmedlem, Greenfeemedlem, Kupongmedlem, Familjemedlem  

700kr - Icke medlemmar

Priserna avser påfyllning av 1000 rangebollar